Ànforum Barricas de Pedra lanza nova barrica, a de maior dimensión deseñada e fabricada pola empresa galega